כניסה |
התפתחות ולמידה של מפקחים כוללים
היעד
קידום קהילת המפקחים הכוללים ומיצובה כמנהיגות פדגוגית מובילה, מחוללת השפעה, הפועלת לסייע למנהלי בתי ספר ומוסדות החינוך ולתמוך בהם, בדרך למימוש ייעודם, באמצעות תהליכי התפתחות מקצועיים.
מטרות התהליך
·         למידה, התבוננות ופיתוח מתווה ארוך טווח לעבודת הפיתוח המקצועי של המפקחים בישראל, בגיבוי ועדה מקצועית
·         הטמעת תרבות של למידה אקדמית ורשתית – מחוברת להווייה הבית ספרית – עבור קהילת המפקחים
·         הגדרת מובחנות ברורה לתהליכי פיתוח מקצועי לאורך שנה"ל תשע"ז
·         ריענון החיוניות, המקצועיות והרלבנטיות של תפקיד המפקח הכולל כמנהיג פדגוגי
מסגרת הלמידה בשנה"ל תשע"ז
  • תוכנית פיתוח מקצועי למפקחי המחוז - חמישה מפגשים מחוזיים במהלך השנה
  • תוכנית פיתוח מקצועי וליווי למפקחים בראשית דרכם – שני מפגשים במהלך השנה
  • תוכנית פיתוח מקצועי למפקחים מובילים – שלושה מפגשים במהלך השנה היקף כולל של 40 שעות

תהליכי למידה 'מפקח ומנהליו'

לקראת פתיחת תהליכי 'מפקח ומנהליו' לשנה"ל תשע"ז מצורפים לנוחיותכם הקבצים הבאים שחולקו לכם במפגשים:


חוברת הובלת למידה של מנהלים במסגרת 'מפקח ומנהליו' - תשע"ז
מצגת ההנחיה במפגשים
סילבוס לתכנון תהליך התפתחות ולמידה למנהלים – תשע"ז

 

*הערה: אם מוצגת לכם חלונית המבקשת סיסמא, אנא לחצו על ביטול והמשיכו לעבוד כרגיל.​