כניסה |
מיון מועמדים

המיון הוא תהליך שיטתי ומובנה, במסגרתו נבחנים המועמדים שאותרו או שהגישו מועמדותם לניהול על פי קריטריונים קפדניים ואחידים, ובסופו נבחרים פרחי הניהול שילמדו במוסדות ההכשרה.

מטרת המיון
בניית עתודה ניהולית ממוקדת חינוך, הוראה ולמידה - בהתאמה למספר משרות הניהול הפנויות במחוזות ובמגזרים השונים.

שלבי המיון

שאלון הרשמה מקוון 

מילוי חוות דעת על ידי מנהל בית הספר

מילוי חוות דעת על ידי המפקח הכולל

מילוי שאלון ביוגרפי על ידי המועמד

השתתפות במרכז הערכה

 

ההרשמה לתהליך המיון לתכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר לשנה"ל תשע"ח תיפתח ביום ראשון, כ"ח בתשרי תשע"ז, 30 באוקטובר 2016, ותסתיים ביום ראשון, י"ט בחשוון תשע"ז, 20 בנובמבר 2016.
כפתור הרשמה

לשאלות ובירורים בנושא הרישום והמיון, ניתן להתקשר למכון אבני ראשה בין השעות 8:00-15:30 לטלפון:02-6333205/9.
ניתן לפנות גם באמצעות המייל:
rishum@avneyrosha.org.il   


לראש העמוד