כניסה |
התפתחות ולמידה בתפקיד המפקח הכולל
היעד
קידום קהילת המפקחים הכוללים ומיצובה כמנהיגות פדגוגית מובילה, מחוללת השפעה, הפועלת לסייע למנהלי בתי ספר ומוסדות החינוך ולתמוך בהם, בדרך למימוש ייעודם, באמצעות תהליכי התפתחות מקצועיים.
הרציונל
המפקח הכולל של בית הספר מחזיק בעמדת מפתח המאפשרת לו להשפיע ולחולל שינוי. חלק חשוב מעבודת הפיקוח מתבצע בממשק עם מנהל בית הספר והצוות הפדגוגי. תמיכה מקצועית של המפקח  הכולל צריכה להיות מבוססת על מנהיגות פדגוגית ולהדגים ידע רב בפרקטיקות הוראה המכוונות אל מנהל בית הספר וצוותו. תמיכה מקצועית כזאת תזמן תהליכי שיפור מתמיד בחינוך, בהוראה ובלמידה בבית הספר – באמצעים פדגוגיים וארגוניים ומתוך יישום של מדיניות משרד החינוך.
המפקח מאציל מסמכויותיו למנהל ולצוותו, ובד בבד מעודד יוזמות, אוטונומיה וייחוד בית ספרי. פעולות הפיקוח נעשות במגוון רחב של ערוצים, והן מחייבות מומחיות רב - ממדית לצד התמצאות במרחב המתחים המבניים הכרוכים במימוש התפקיד. ההתמודדות עם מורכבותו של תפקיד המפקח היא חלק מהותי מתהליך ההכשרה וההתפתחות המקצועית.
מתווה מלווה של תהליך ההתפתחות והלמידה
מודל הלמידה נגזר מתאוריית השינוי הבית ספרי שפיתחו פרופ' ריצ'רד אלמור וד"ר מישל פורמן מאוניברסיטת הרווארד. על-פי התאוריה, בניהול ובהתנהלות של בית ספר יש כמה ממדים המשפיעים על איכות ההוראה והלמידה בו ועל יכולתו לבצע תהליך שינוי ושיפור בתחום זה. המודל ישמש מסגרת למידה לחיבור בין הובלת תהליכים מערכתיים למכוונות פדגוגית המייצרת שיפור בית ספרי.
table.jpg


לראש העמוד