כניסה |
הרשימה "עדכונים שוטפים" לא קיימת באתר זה.
at Elad.Moss.AvneyRosha.Features.wpLibraryViewer.CheckProperties() at Elad.Moss.AvneyRosha.Features.wpLibraryViewer.CreateChildControls()
כ"ב במרחשוון תשע"ז, 23 בנובמבר 2016 במרכז הקונגרסים הבינ"ל, ירושלים
ההרשמה תיפתח ביום ראשון, כ"ח בתשרי תשע"ז 30.10.16 ותסתיים בי"ט בחשוון התשע"ז 20.11.2016
לשימוש המפקחים הכוללים – חומרי היערכות ולמידה לקראת תהליכי תשע"ז
מרכז הידע
כיצד מעריכים מורים? המגמה בתחום הערכת אנשי מקצוע עוברת מדירוג מספרי להערכות מילוליות, קבועות, תוך כדי עבודה
מה קובע את מידת ההצלחה של מעורבות ההורים בחיים האקדמיים של ילדיהם?
מבחן פיז"ה האחרון כלל לראשונה מערך שאלות חדשני וניסויי ובחן מיומנויות בתחום פתרון בעיות ועבודת צוות