כניסה |
קהילות עשייה
תכנית התפתחות מקצועית למנהלי בתי ספר בשנים ג'-ד'

רקע
 
מנהלים הנכנסים לשנתם השלישית בתפקיד נמצאים בדרך כלל בשיאו או בסיומו של תהליך התמקמות ובפתחו של תהליך השפעה בבית הספר. מן המחקר ומהשדה עולה שמנהלים בשלב הזה של הקריירה מבצעים את תהליכי השינוי המרכזיים בבית הספר.  כדי לסייע למנהלי בתי ספר הבוחרים בכך, פותחה "קהילות עשייה", תכנית התפתחות מקצועית ייעודית למנהלי בתי ספר בשנים ג-ד לניהול.
 
מטרות התכנית :
·         ליווי וסיוע למנהלים בהובלת שיפור בית ספרי הממוקד בהיבטים אקלימיים ובתהליכי הוראה ולמידה
·         המשך שיפור המיומנויות של מנהיגות פדגוגית
 
 
מסגרת התכנית
 
התכנית נפרסת על פני שנתיים. המנהלים המשתתפים בתכנית פועלים במסגרת מעגלי ליווי ותמיכה בקבוצות קטנות של חמישה מנהלים הממוקדות בעבודה על תהליכי השיפור הבית ספריים. ההנחיה בתכנית נשענת על מודל העבודה והלמידה של "קהילות עשייה" (communities of practice), שעיקרו למידה ועשייה משותפת עם מנהלים עמיתים בהנחיית מנהלי בתי ספר המנוסים בהובלת תהליכים כאלו בבית ספרם. בנוסף, התכנית כוללת שלושה ימי סמינר ארציים שיתמקדו בתכני הליבה של הובלת שיפור בית ספרי, ושעות הדרכה פרטניות הניתנות על-ידי המנהלים המובילים. התכנית מוערכת הערכה פנימית וחיצונית  ובכלל זה הערכה בתוך בית הספר.
 
היקפי הלימוד:
שנה ראשונה בתכנית:
·    למידה במודל של "קהילות עשייה" בקבוצות מחוזיות של חמישה מנהלים, בהנחיית   מנהלים מובילים ומנוסים, 12 מפגשים בהיקף של 48 שעות שנתיות.
·         למידה במסגרת של שלושה מפגשים ארציים , בהיקף של 20 שעות על פני השנה
·         ליווי אישי על-ידי מנהלי בתי ספר מובילים ומנוסים  בהיקף של 8 שעות בשנה
·         70 שעות יוכרו לגמול עם אפשרות לגרירה.
  
שנה שנייה בתכנית:
·         המשך למידה במודל של "קהילות עשייה" בקבוצות המחוזיות, בהנחיית המנהלים המובילים, 8 מפגשים של 32 שעות שנתיות
·         למידה במסגרת של שני מפגשים ארציים, בהיקף של 8 שעות במהלך השנה
·         למידה במסגרת של שני מפגשים ארציים, בהיקף של 8 שעות במהלך השנה
·         ליווי אישי על ידי המנהלים המובילים בהיקף של 8 שעות במהלך השנה
 
40 שעות יוכרו לגמול
 
קהל יעד
 
מנהלים בשנה ג' בעלי:
         מוטיבציה להובלה של פריצת דרך ניהולית-פדגוגית
         בשלות להובלת תהליך מערכתי לשיפור פדגוגי מקיף בבית הספר
         מחויבות להשקיע בתהליך למידה )אישי וקבוצתי( וביישומו במרחב הבית ספרי
         מוכנות להתחייב לתהליך לימוד ויישום במשך שנתיים
             יכולת למידה  עבודה והיוועצות בקבוצה קטנה ואינטימית בנוגע לתהליכי היישום
 
 
תכנים מרכזיים
 
  •  הובלת שיפור ותהליכי שינוי: בניית תכניות לשיפור בית ספרי ומימושן בזירות המרכזיות של הוראה ולמידה ואקלים בית ספרי; התמקדות בפרקטיקות של מנהיגות פדגוגית והובלת שינוי
  •  אבחון בית ספרי (מנהיגותו של המנהל, תהליכי עבודה ומסוגלות קבוצתית של צוות המורים) ניתוח נתוני אבחון והפקת משמעות מהנתונים
  •   בניית חזון –חזון אישי ובית ספרי ותכנית שיפור מותאמת
  •   ניהול ההוראה והלמידה בבית הספר
  •   ראייה מערכתית ויישום מערכתי
  •   הנהגת הצוות ומנהיגות מבוזרת
 
 
מחויבויות לתכנית 
 
התכנית כוללת כ-70 שעות השתלמות. בנוסף, אחריות המשתתפים ללמידה אישית וליישום בבית הספר היא רכיב מכריע בבסיס התכנית.
 
 
הרשמה לתכנית
 
ההרשמה למחזור ב' של התכנית לשנה"ל תשע"ה-תשע"ו הסתיימה.
במקרים מיוחדים ניתן לפנות למנהלת התכנית, מענית לוינגר: maanitl@avneyrosha.org.il
 
 
תמונת מצב עדכנית
 
המחזור הראשון של התכנית החל את לימודיו בשנת תשע"ד, את השנה הראשונה מסיימים 58 מנהלים. 


לראש העמוד

 

לראש העמוד