כניסה |
הכנס הארצי הראשון למנהלי בתי ספר תשס"ט
הכנס הארצי הראשון למנהלי בתי הספר של מכון אבני ראשה, "מנהיגות בית ספרית – הלכה ומעשה", התקיים ב-6 לנובמבר, 2008, בבנייני האומה שבירושלים. בכנס נכחו כ-1550 משתתפים, מתוכם כ-1150 מנהלי בתי ספר.

במליאת הפתיחה גב' יהודית שלוי, מנכ"לית מכון אבני ראשה, ופרופ' יולי תמיר, נתנו דברי פתיחה, ולאחריהן הרצה פרופ' ג'ף סאוות'וורת', לשעבר סמנכ"ל המכון הבריטי למנהיגות בית ספרית, בנושא "מנהיגות פדגוגית – היבטים עיוניים ומעשיים".

לאחר ההרצאה המרכזית, התפזרו המנהלים לשני מחזורים של מושבים מקבילים שעסקו בנושאים מגוונים, כולם בזיקה למסמך תפיסת תפקידו של מנהל בית הספר. בין ההרצאות והמושבים, המנהלים יכלו לצפות בתערוכת פוסטרים פרי ידם של מנהלי בתי ספר, שעסקו בתפיסת תפקיד המנהל: הנהגת צוות, התמקדות ביחיד, חזון וניהול שינוי, חינוך, הוראה ולמידה וקהילה.

במושב הנעילה לקחו חלק מר אלישע ינאי, מנכ"ל ונשיא מוטורולה ישראל, מר אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר, פרופ' חיים אדלר חתן פרס ישראל לחינוך, והגב' יהודית שלוי, מנכ"לית מכון אבני ראשה, שדנו בחינוך ומנהיגות.

​​

 

 

 Web Part של תוכן העניינים