כניסה |
נכון להיום

מחשבות מקוריות על חינוך וניהול בהשתתפות מומחים מתחומים שונים. נכון להיום מפגישה אנשים בולטים מעולמות תוכן שונים לדיון משותף בנושא מעולם החינוך. הדינמיקה הנוצרת במפגש בין עולמות שונים יוצרת דיון עשיר ומפרה.