כניסה |
נקודת מפגש


סדרת ביקורים של מנהלי בתי ספר בחברות בולטות במשק, במטרה לפתוח צוהר לעולמות ארגוניים מגוונים. כל ביקור נסוב סביב ציר, שדרכו מציג הארגון תפיסות ופרקטיקות מגוונות. הביקור משלב מפגש עם מספר בעלי תפקידים בארגון ושיח הדדי על הנושא.